999frame8.com
ให้เทคโนโลยีทำงานแทนเรา
ตลอด 24 ชั่วโมงในยุค 4.0

Username
Password
 
[ ลืมรหัสผ่าน? ]
ปันผลจากการเป็นเว็บแฟรนไชส์

เพียงใช้เว็บไซต์ของเราแนะนำธุรกิจของท่านตามปกติ ก็มีสิทธิได้รับปันผล

 1. ลงทะเบียนสั่งซื้อเว็บไซต์ตามแพ็คเกจที่ท่านต้องการ
  • รับเว็บไซต์แนะนำธุรกิจส่วนตัวของท่าน
  • มีเว็บไซต์แฟรนไชส์ทำงานอยู่เบื้องหลังเว็บของท่าน การเข้าสู่เว็บไซต์แฟรนไชส์จะต้องคลิ๊กผ่านแบนเนอร์ *
 2. โปรโมทเว็บไซต์ของท่านตามปกติ
 3. ท่านมีสิทธิได้รับรายได้ตามเงื่อนไขการรับผลประโยชน์ดังนี้

 รายได้จากระบบปันผล 8 ชั้น หากมีผู้สนใจคลิ๊กแบนเนอร์** เข้าสู่เว็บแฟรนไชส์และสั่งซื้อเว็บไซต์ ท่านจะได้รับปันผลตามตาราง

*   แบนเนอร์( Banner ) หมายถึง ป้ายโฆษณาที่จะปรากฏขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ของท่าน (ด้านล่าง) แต่หากท่านไม่ต้องการก็สามารถสั่งปิดได้ตลอดเวลา
** การคลิ๊กแบนเนอร์ไม่ได้หมายถึงเฉพาะที่เว็บของท่าน แต่หมายถึงเว็บไซต์ที่มีการแนะนำต่อ ๆ กันไปในกลุ่มของท่าน 8 ชั้น ท่านก็มีสิทธิได้รับปันผลทั้งสิ้น

ชั้นลึก

PACK1

PACK2

PACK3

 PACK4

PACK5

PACK6

LUCKYVIP

1

10

10

20

20

20

20

50

2

10

10

20

20

20

20

50

3

10

10

20

20

20

20

100

4

10

10

30

30

30

30

300

5

10

10

50

50

50

50

500

6

10

10

20

20

20

20

100

7

10

10

20

20

20

20

100

8

10

10

20

20

20

20

100

 

เงื่อนไขในการรับปันผล 8 ชั้น

ตำแหน่ง

จำนวนสายปันผลรวมทั้ง 8 ชั้น

ชั้นที่ได้รับ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

5-9

1-5

ผู้จัดการ

10-19

1-6

ผู้อำนวยการ

20-49

1-7

ผู้อำนวยการอาวุโส

50 ขึ้นไป

1-8

ตารางสมมุติตัวเลขเพื่อให้ท่านเข้าใจในระบบปันผล

ระบบจัดสายปันผลอัตโนมัติ

 • สายปันผล สามารถแนะนำติดตัวได้เพียง 5 เว็บเท่านั้น
 • หากมีการแนะนำมากกว่า 5 เว็บ เว็บที่เหลือจะต่อจากเว็บชั้นที่ 1 ถึง 8 ของท่านตามลำดับ
 • หลักการต่อสายปันผลโดยระบบอัตโนมัติ จะมีหลักการดังนี้
  1. ต่อเรียงลำดับชั้นบนลงล่าง เช่น ชั้นที่ 1 จะได้รับการต่อจนเต็ม ก่อนจะลงไปต่อชั้นที่ 2
  2. ในชั้นเดียวกันผู้ที่จะได้รับต่อก่อนคือ ผู้ที่สมัครก่อน
  3. เว็บที่ระบบนำมาต่อกันนี้ ไม่ใช่เว็บที่ท่านแนะนำคนเดียว แต่เป็นการแนะนำของทุกคนในสายปันผลของท่าน ที่ต้องแนะนำช่วยกัน

  จุดเด่นของโครงการนี้

    เว็บไซต์ต้องมีการต่ออายุทุกปี จึงเกิดรอบปันผลทุกวันแบบยั่งยืน ไม่ต้องแนะนำซ้ำ

    มีสิทธิรับปันผล แม้จะไม่มีการแนะนำเองเลย ก็อาจมีสายปันผลเกิดขึ้นจากระบบอัตโนมัติได้

    มีระบบการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ฟรี

    ทำงานผ่านออนไลน์ได้ 100%

    เป็นมรดกให้ลูกหลาน และทายาท

   

  Present By 999frame8.com สนใจเป็นผู้ประกอบการ